Wyszukiwarka:
W Y K A Z części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu
titleName

W Y K A Z części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

Ogłoszenie

         Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Otwocki informuje o przeznaczeniu do wynajęcia na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej, lokalu mieszkalnego usytuowanego na nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy ul. Kochanowskiego 10E, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/2 o pow. 165 921 m2 z obr. 72. Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej WA1O/00072930/9. Zabudowana jest budynkami mieszkalnym wielolokalowymi oraz obiektami dawnego szpitala.

 

W Y K A Z

części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w trybie bezprzetargowym

Nr ew. działki i obręb Pow. Użytek Nr księgi wieczystej Miesięczna stawka najmu Czas trwania umowy Termin wnoszenia opłat  Opis lokalu
1/2 56,00 m2 – lokal Bi, dr, Ls WA1O/00072930/9 336,00 zł brutto 3 lata od dnia podpisania umowy Do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc kalendarzowy Lokal mieszkalny usytuowany na drugiej kondygnacji budynku wielolokalowego ozn. lit. E, składający się z trzech pokoi, kuchni i łazienki.

Wykaz powyższy wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 1 lipca do dnia 22 lipca 2019 r.

Więcej informacji na temat przedstawionej powyżej nieruchomości oraz trybu jej wynajmowania uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku z/s przy ul. Komunardów 10 ( wejście D, pokój nr 27 ), tel. 788-15-37 w. 361.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kochanowskiego, Otwock

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Lipiec, 2019

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ID Ogłoszenia:

11899