Wyszukiwarka:
W Y K A Z   nieruchomości gruntowych położonych w Górze i w Woli  przeznaczonych do oddania w użyczenie.
titleName

W Y K A Z   nieruchomości gruntowych położonych w Górze i w Woli  przeznaczonych do oddania w użyczenie.

                                                                                                          Miedźna, dnia 03.04.2019r.

 

W Y K A Z  

nieruchomości gruntowych położonych w Górze i w Woli  przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami).

 

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działek stanowiących własność Gminy Miedźna, przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Katowice.

 

  1. Oznaczenie nieruchomości wg. ksiegi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  • działka oznaczona numerem: 1357/92 (użytek Bi), położona w  Woli przy ul. Mokrej, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerem KA1P/00018920/4, jako własność Gminy Miedźna,
  • działka oznaczona numerem 342/76 (użytek Bi), położona w Górze przy ul. Topolowej, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerem KA1P/00039124/2, jako własność Gminy Miedźna.
  1. Powierzchnia gruntu przeznaczonego do oddania w użyczenie:

działka nr 1357/92 – powierzchnia użyczenia 0,0060 ha

działka nr 342/76 – powierzchnia użyczenia 0,0854 ha

  1. Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

działki nr 1357/92 i 342/76 są zabudowane obiektami stanowiącymi własność Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Działki zostają oddane w użyczenie na realizację celów statutowych PZGP.

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości: 04.2019r. – 29.04.2022r.
  2. Opłaty z tytułu użyczenia:

Nieopdłatnie.

 

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.

 

 

Wykaz wywieszono w dniu 03.04.2019r.

 

Wykaz zdjęto w dniu………………………

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miedźna

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Kwiecień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Miedźna

ID Ogłoszenia:

11019