Wyszukiwarka:
W Y K A Z nieruchomości położonych w Górze przeznaczonych do oddania w użyczenie
titleName

W Y K A Z nieruchomości położonych w Górze przeznaczonych do oddania w użyczenie

     Miedźna, dnia 29.08.2019r.                                                    

 

W Y K A Z                                                               

nieruchomości położonych w Górze przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.2204 z późniejszymi zmianami).                                                                                                                

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działek stanowiących własność Gminy Miedźna, przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie

  1. Oznaczenie nieruchomości wg. ksiegi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działki położone w Górze oznaczone numerami:

  • 122/14 – boisko przy ul. Długiej (użytek Bz),
  • 114/11 – boisko przy ul. Parkowej (użytek Ps IV),
  • 123/10 – boisko u zbiegu ulic Parkowej i Rybackiej(część działki, użytek Bz, Ps IV),

Działki zapisane są w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerami: KA1P/00039171/8, KA1P/00039172/5, KA1P/00035852/8, jako własność Gminy Miedźna.

  1. Powierzchnia gruntu przeznaczonego do oddania w użyczenie: 19 980 m2.
  2. Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

Działki nr 122/14, 114/11, 123/10 stanową boiska sportowe wraz z urządzeniami posadowionymi na boiskach na działkach nr 114/11, 123/10.

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości: 29.09.2019r. – 28.09.2022r.
  2. Opłaty z tytułu użyczenia:

Nieopdłatnie.

 

          Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.

 

 

 

Wykaz wywieszono w dniu 29.08.2019r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miedźna

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Sierpień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Miedźna

ID Ogłoszenia:

12506