Wyszukiwarka:
W Y K A Z nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy
titleName

W Y K A Z nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniach: od 29.05.2019 r. do 19.06.2019 r.                                                                                             załącznik Nr 1
do decyzji Nr SA.0053.8.44.2019
Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 15.05.2019 r.

W Y K A Z
nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tekst jednolity z 2018 r., poz.2204 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że wyznaczone zostały do dzierżawy na cele rolne następujące nieruchomość:

 

W Y K A Z
nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tekst jednolity z 2018 r., poz.2204 z późn. zm.)  podaje się do publicznej wiadomości, że wyznaczone zostały do dzierżawy na cele rolne następujące nieruchomość:
Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie geodezyjne Numer księgi wieczystej Pow. działki ogółem w ha Pow. działki do dzierżawy w ha Przeznaczenie nieruchomości (rodzaj użytków) Forma przekazania Roczny czynsz dzierżawy
w dt pszenicy
Forma zapłaty
i termin opłat
Dz. AM Obr.
1 Bogatynia 7 19 0003
Bogatynia III
JG1Z/00015442/9 1,2636 1,2636 RIIIa- 0,6020 ha

RIVa- 0,6616 ha

dzierżawa na okres do 3 lat 5,18

3,77

jednorazowo do 31 marca każdego roku
 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018 r. poz. 2204  z późn. zm.) upływa w terminie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bogatynia

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Maj, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

ID Ogłoszenia:

11561