Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Bogdaniec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2019
titleName

Wójt Gminy Bogdaniec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2019

Wójt Gminy Bogdaniec

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w roku 2019

lp. Opis nieruchomości Położenie Nr działki Powierzchnia nieruchomości w m2 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Nr księgi wieczystej Forma zbycia
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin

ul. Zielona

89/1 21300 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Użytki kopalne – K, Lasy – Ls.

GW1G/00103311/9 Przetarg nieograniczony
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin

ul. Piaskowa

1437 1315 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – LZR – RVI, RVI

GW1G/00105009/3 Przetarg nieograniczony
3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin

ul. Piaskowa

54/2 4986 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RV, RVI.

GW1G/00105009/3 Przetarg nieograniczony
4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin

ul. Piaskowa

53/4 6900 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RV, RVI.

GW1G/00105009/3 Przetarg nieograniczony
5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin

ul. Orzechowa

209/8 2128 Grunty orne – RV, RVI

Decyzja o warunkach zabudowy 33/2015 z 22.06.2015r. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczenie budowy budynku usługowego

GW1G/00105009/3 Przetarg nieograniczony
6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin

ul. Orzechowa

209/9 2099 Grunty orne – RV, RVI

Decyzja o warunkach zabudowy 32/2015 z 23.06.2015r. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczenie budowy budynku usługowego

GW1G/00105009/3 Przetarg nieograniczony
7. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin

ul Orzechowa

209/10 2000 Grunty orne –RVI

Decyzja o warunkach zabudowy 31/2015 z 03.07.2015r. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczenie budowy budynku usługowego

GW1G/00105009/3 Przetarg nieograniczony
8. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin

ul. Akacjowa

73/3 700 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne R IVB

GW1G/00103311/9 Przetarg nieograniczony
9. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin

ul. Akacjowa

73/4 1700 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne R IVB

GW1G/00103311/9 Przetarg nieograniczony
10. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin 1428/1 266 Poszerzenie nieruchomości sąsiedniej

Grunty orne LZR-RVI , RVI

GW1G/00073012/3 Przetarg ograniczony
11. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin 145/10 2120 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RV,  Tereny przemysłowe – Ba

GW1G/00048136/4 Przetarg nieograniczony
12. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin 144/13 2452 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RV,  Tereny przemysłowe – Ba

GW1G/00048092/3 Przetarg nieograniczony
13. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin 162/6 547 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RVI

brak KW Przetarg nieograniczony
14. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin 16/13 938 Funkcja mieszkaniowa MPZ

Grunty orne – RV

GW1G/00105009/3 Przetarg nieograniczony
15. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin 16/4 i 16/12 476 Funkcja mieszkaniowa MPZ

Grunty orne – RV

GW1G/00105009/3 Przetarg nieograniczony
16. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin 17/3 1239 Funkcja mieszkaniowa MPZ

Grunty orne – B-RV, RVI, S-RV

GW1G/00105009/3 Przetarg nieograniczony
17. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin 18/8 1625 Funkcja mieszkaniowa MPZ

Grunty orne – RVI

GW1G/00105009/3 Przetarg nieograniczony
18. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin 1500/6 1653 Funkcja mieszkaniowa MPZ

Grunty orne – RVI, RV

GW1G/00080523/0 Przetarg nieograniczony
19. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Łupowo 94/2 3200 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RV, Łąki trwałe – ŁIV, ŁV

GW1G/00104544/8 Przetarg nieograniczony
20. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Łupowo 98/5 21325 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne –RIVb, RV, Łąki trwałe – ŁIV, ŁV

GW1G/00103312/6 Przetarg nieograniczony
21. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Łupowo 98/6 3279 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RIVb, Łąki trwałe – ŁIV, ŁV

GW1G/00103312/6 Przetarg nieograniczony
22. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Łupowo 33/9 5000 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

N-nieużytki

GW1G/00104544/8 Przetarg nieograniczony
23. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Łupowo 47/65 123 Poszerzenie nieruchomości sąsiedniej

Pastwiska trwałe – Lzr-PsV

GW1G/00103312/6 Przetarg ograniczony
24. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Łupowo 47/66 365 Poszerzenie nieruchomości sąsiedniej

Pastwiska trwałe – Lzr-PsV

GW1G/00103312/6 Przetarg ograniczony
25. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Łupowo 64/10 900 Decyzja o warunkach zabudowy 37/2015 z 09.07.2015r. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego

Grunty orne – RIVb, RV

GW1G/00065550/7 Przetarg nieograniczony
26. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Łupowo 123/3 2100 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RIVb, RV

GW1G/00104544/8 Przetarg nieograniczony
27. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Łupowo 139/7 909 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne –RV

GW1G/00103312/6 Przetarg nieograniczony
28. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Motylewo 4 11100 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RVI

GW1G/00103313/3 Przetarg nieograniczony
29. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Motylewo  5 2100 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RVI

GW1G/00048840/2 Przetarg nieograniczony
30. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Motylewo 13/1 6200 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RVI, RV

GW1G/00103313/3 Przetarg nieograniczony
31. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Motylewo 13/2 3000 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RVI, RV

GW1G/00103313/3 Przetarg nieograniczony
32. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Motylewo 15 14900 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RVI, RV, N-nieużytki

GW1G/00103313/3 Przetarg nieograniczony
33. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Motylewo 18/1 15800 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RVI

GW1G/00103313/3 Przetarg nieograniczony
34. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Motylewo 19 11700 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RVI

brak KW Przetarg nieograniczony
35. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Motylewo 204/2 3600 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RVI, RV

GW1G/00105008/6 Przetarg nieograniczony
36. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Motylewo 203/5 3700 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RVI

GW1G/00105008/6 Przetarg nieograniczony
37. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Motylewo 205 19800 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RVI, Łąkim trwałe- ŁIV

GW1G/00103313/3 Przetarg nieograniczony
38. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Motylewo 212/2 12800 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RVI

GW1G/00103313/3 Przetarg nieograniczony
39. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Motylewo 214/6 22665 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RVI

GW1G/00071850/5 Przetarg nieograniczony
40. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Bogdaniec

ul. Różana

145/1 3435 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RV, Lasy – LsV

GW1G/00105008/6 Przetarg nieograniczony
41. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Bogdaniec

ul. Kościelna

339 1200 Brak decyzji o warunkach zabudowy.

Grunty orne – RVI

GW1G/00105008/6 Przetarg nieograniczony
42. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Bogdaniec

ul. Ogrodowa

341/4 2563 Decyzja o warunkach zabudowy 42/2018 z 14.06.2018r.. budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną

Grunty orne – RVI, Rowy-W

GW1G/00059374/4 Przetarg nieograniczony
43. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Bogdaniec

ul. Szkolna

231/11 793 Decyzja o warunkach zabudowy 40/2010 z 13.05.2010r. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Grunty orne – RVI

GW1G/00103313/3 Przetarg nieograniczony
44. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Bogdaniec 231/15 796 Decyzja o warunkach zabudowy 41/2010 z 11.05.2010r. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Grunty orne – RVI

GW1G/00103313/3 Przetarg nieograniczony
45. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Bogdaniec
ul. Szkolna
231/18 815 Decyzja o warunkach zabudowy 43/2010 z 11.05.2010r. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Grunty orne – RVI

GW1G/00103313/3 Przetarg nieograniczony
46. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Bogdaniec

ul Szkolna

231/19 800 Decyzja o warunkach zabudowy 42/2010 z 20.05.2010r. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Grunty orne – RVI

GW1G/00048836/1 Przetarg nieograniczony
47. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Bogdaniec

ul. Szkolna

231/21 827 Decyzja o warunkach zabudowy 39/2010 z 18.05.2010r. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego GW1G/00048836/1 Przetarg nieograniczony

 

Ceny nieruchomości ustalone będą przez rzeczoznawcę majątkowego, przed ogłoszeniem przetargu na zbycie nieruchomości.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) upływa w dniu 08.04.2019r.

 

Termin wywieszenia: 25.02.2019r.

Termin zdjęcia: 18.03.2019r.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bogdaniec

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

25 Luty, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bogdaniec

ID Ogłoszenia:

10656