Wyszukiwarka:
WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 
titleName

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 

Loading…

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 

działki położonej w obrębie Kraśnik Górny,
wpisanej do księgi wieczystej nr JG1B/00015133/9

 

Nr działki \Pow.
(ha)
Przeznaczenie
w planie

zagospodarowania

przestrzennego gminy

Cena wywoławcza (zł) Wadium (zł)

 

58/6 0,1276 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol plany MN1) 40.000,00 + 23 % VAT 4.000,00

 

 Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2019 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu Teatralna 1a (pok. nr 8)

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 w terminie do 8 lipca 2019 r.
(za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy)

 Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
pok. nr 7 tel. 75732 32 21 do 23 wew. 116

 Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Bolesławiec za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia

w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu,

Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

 

                                                                                                      ZASTĘPCA WÓJTA
                                                                                                                                         /-/

                                                                                                                       mgr inż. Roman Jaworski

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla zbioru ”Obrót mieniem Gminy Bolesławiec – Sprzedaż gruntów”

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. informuję,że

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą
  w Bolesławcu ul. Teatralna 1A reprezentowana przez Wójta Gminy,
 • kontakt z inspektorem ochrony danych (Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec, telefon 075 732 32 21, kom. 605 255 789, e-mail urzadgminy@gminaboleslawiec.pl),
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

– art. 30  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017r.,poz.1875 ze zm).

– art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U.
z 2018r. poz.121 ze zm).

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres – wieczyście.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  nierozpatrzenie sprawy. 
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kraśnik Górny

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

11620