Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Bolesławiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
titleName

Wójt Gminy Bolesławiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990)
podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

 

Położenie

 

 

 

Nr działki

 

 

 

 

Pow.

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

Nr

KW

 

 

 

 

 

Zabudowa

 

(opis)

 

 

 

Przeznaczenie

 w planie

zagospodarowania

przestrzennego

 gminy

 

 

 

Cena

 

(w zł)

Termin do złożenia

wniosku przez

osoby, którym

przysługuje

pierwszeństwo

w nabyciu

nieruchomości

na podstawie

art. 34 ust. 1

pkt. 1 i pkt. 2

 ustawy

 

 

 

Uwagi :

 

1.

 


Bożejowice

 

 


94/23

 

 

0,09

 

JG1B/00015108/5

 

Działka
niezabudowana

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

(symbol planu B-MN29)

oraz w części tereny komunikacji – drogi klasy dojazdowej
(symbol planu B-KDD11)

 

 

 


108.000,00 + 23 % VAT

 

 

 

04.01.2021 r.

 

Sprzedaż
w przetargu nieograniczonym

 

2.

 


Bożejowice

 

 


94/24

 

 

0,09

 

JG1B/00015108/5

 

Działka
niezabudowana

 

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

(symbol planu B-MN29)

oraz w części tereny komunikacji – drogi klasy dojazdowej
(symbol planu B-KDD11)

 

 

 

 


108.000,00 + 23 % VAT

 

 

 

04.01.2021 r.

 

Sprzedaż
w przetargu nieograniczonym

 

3.

 


Bożejowice

 

 


94/25

 

 

0,10

 

JG1B/00015108/5

 

Działka
niezabudowana

 

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

(symbol planu B-MN29)

 

 

 


120.000,00 + 23 % VAT

 

 

 

04.01.2021 r.

 

Sprzedaż
w przetargu nieograniczonym

 

4.

 


Bożejowice

 

 


94/26

 

 

0,08

 

JG1B/00015108/5

 

Działka
niezabudowana

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

(symbol planu B-MN29)

 

 

 


96.000,00
+ 23 % VAT

 

 

 

04.01.2021 r.

 

Sprzedaż
w przetargu nieograniczonym

 

 

5.

 


Brzeźnik

 

 


538/5

 

 

0,1362

 

JG1B/00014914/1

 

Działka
niezabudowana

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

(symbol planu 42MN)

 

 

 


54.400,00
+ 23 % VAT

 

 

 

04.01.2021 r.

 

Sprzedaż
w przetargu nieograniczonym

 

 

6.

 


Brzeźnik

 

 


538/6

 

 

0,1354

 

JG1B/00014914/1

 

Działka
niezabudowana

 

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

(symbol planu 42MN)

 

 

 


54.100,00
+ 23 % VAT

 

 

 

04.01.2021 r.

 

Sprzedaż
w przetargu nieograniczonym

 

 

7.

 


Lipiany

 

 


113/2

 

 

0,0656

 

JG1B/00015121/2

 

Działka zabudowana budynkiem niemieszkalnym

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej
(symbol planu 1MNU)

 

 

 


8.500,00

 

 

 

04.01.2021 r.

 

Sprzedaż
w przetargu nieograniczonym

 

 

8.

 


Ocice

 

 


426/4

 

0,08

 

JG1B/00015118/8

 

Działka
niezabudowana

 

 

Teren zabudowy zagrodowej
i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(symbol planu 127 RM/MN)

 

 

32.000,00
+ 23 % VAT

 

 

04.01.2021 r.

 

Sprzedaż

w drodze

przetargu

nieograniczonego

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bolesławiec

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

25 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

17874