Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Budzyń ogłosił I publiczny przetarg ustny nieograniczony
titleName

Wójt Gminy Budzyń ogłosił I publiczny przetarg ustny nieograniczony

Loading…

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

 Wójt Gminy Budzyń ogłosił I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:

  1. Działka o numerze ewidencyjnym 1051 o powierzchni 600 m2 położona w miejscowości Budzyń, przy ul. Lipowej nr 6. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1B/00035071/2. Powyższa nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Nieruchomość zabudowana, położona jest w centrum miejscowości Budzyń. Na działce znajdują się budynki, które dotychczas użytkowane były jako budynki użyteczności publicznej. Powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku wynosi 399,46 m2 oraz osobno archiwum i salki 64,28 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 210.000,00 złotych.  

Wadium – 21.000,00 złotych

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Przetarg  odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Budzyń przy ul. Przemysłowej nr 16A, pokój nr 115 (I piętro).   

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości w pieniądzu na konto Gminy Budzyń Nr 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070 Bank Spółdzielczy Chodzież Oddział Budzyń najpóźniej do 23 maja 2019 r. z dopiskiem „przetarg na działkę nr 1051 Budzyń.

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń ul. Przemysłowa 16A (pokój nr 103) lub telefonicznie 67 2843 201 wew. 103, jak również na stronie internetowej www.budzyn.pl

 

                                                                                                    WÓJT GMINY BUDZYŃ

                                                                                                      /-/ Marcin Sokołowski

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Lipowa 6, Budzyń

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

15 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Budzyń

ID Ogłoszenia:

11108