Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomość
titleName

Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomość

Domaszowice, dnia 06.10.2021 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 

          W związku z zarządzeniem nr OR.0050.131.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy
na okres 3 lat nieruchomość:

l.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Wysokość opłaty
1. działka numer 5/38, a.m. 3, obręb Domaszowice,
KW 64752
0,0291 ha Nieruchomość znajduje się na terenie Osiedla Klonowego
w Domaszowicach.

Powierzchnia utwardzona –  betonowa.

Klasoużytek – dr

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem dz. nr 5/38 symbol 1KP- tereny urządzeń komunikacji.

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele gospodarki odpadami komunalnymi

 

Z dniem podpisania umowy 5,82 q żyta

 Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach, I- rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

          Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Domaszowice, na okres 21 dni tj. od dnia 6 października 2021 roku do 26 października 2021 roku oraz umieszczony na stronie internetowej bip.domaszowice.pl.

          Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

 

 

/-/ Wójt Gminy

Domaszowice

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Domaszowice

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Październik, 2021

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Domaszowice

ID Ogłoszenia:

21582