Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomość
titleName

Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomość

Domaszowice, dnia 06.10.2021 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

          W związku z Uchwałą Nr XXVII.220.2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Domaszowice, Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomość:

l.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Wysokość opłaty
1.       działka numer 59/4, a.m. 1, obręb Domaszowice,
KW OP1U/00079065/7
0,0851 ha Nieruchomość znajduje się przy ulicy Kolejowej.

Powierzchnia nieutwardzona. Klasoużytek – PsIV

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem dz. nr 59/4 symbol 6MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.

Z dniem podpisania umowy 0,1711 q żyta
2.       działka numer 74/8, a.m. 1, obręb Dziedzice,
KW OP1U/00036401/2
0,2100 ha Nieruchomość położona w miejscowości Dziedzice, przy drodze powiatowej.

Powierzchnia nieutwardzona.

Klasoużytek – ŁIII

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem dz. nr 74/8 symbol MM – tereny zabudowy mieszanej.

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.

Z dniem podpisania umowy 0,5859 q żyta
3.       działka numer 396/19, a.m. 3, obręb Siemysłów,
KW OP1U/00077388/3
0,4600 ha Nieruchomość położona w miejscowości Siemysłów.

Powierzchnia nieutwardzona.

Klasoużytek – RV i RVI

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem dz. nr 396/19 symbol UPs – tereny usług sportu.

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.

Z dniem podpisania umowy zwolnione
z czynszu
4.       działka numer 322/4, a.m. 3, obręb Siemysłów,
KW OP1U/00078844/5
0,2640 ha Nieruchomość położona w miejscowości Siemysłów.

Powierzchnia nieutwardzona.

Klasoużytek – RV i W-RV

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem dz. nr 322/4 symbol MM – tereny zabudowy mieszanej, RP – Tereny użytków rolnych bez prawa do zabudowy.

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.

Z dniem podpisania umowy zwolnione
z czynszu

 Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach, I- rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

          Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectw: Domaszowice, Dziedzice i Siemysłów na okres 21 dni tj. od dnia 6 października 2021 roku do 26 października 2021 roku oraz umieszczony na stronie internetowej bip.domaszowice.pl.

          Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

 

 

/-/ Wójt Gminy

Domaszowice

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Październik, 2021

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Domaszowice

ID Ogłoszenia:

21581