Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
titleName

Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:

Numer działki 892/3
Powierzchnia [ha] 0,9068 ha
Obręb Kobylnica
Numer księgi wieczystej  

SL1S/00055877/7

Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego  

teren zabudowy usługowej (K/5U)

Skład nieruchomości RIVa
Cena nieruchomości (zł) 380 856,00 zł

 

Nieruchomość o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta oraz płaskim ukształtowaniu terenu. Działka jest nieuzbrojona i posiada dostęp do drogi publicznej.

Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich. Wylicytowana cena podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Termin do składania wniosku, o którym mowa w art. 34 wyżej cytowanej ustawy upływa po sześciu tygodniach od dnia podania niniejszego wykazu do wiadomości publicznej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod numerem tel. 59 858 62 00  wew. 240.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kobylnica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Kobylnica

ID Ogłoszenia:

21661