Wyszukiwarka:
Wójt  Gminy Krzeszyce
titleName

Wójt  Gminy Krzeszyce

Wójt  Gminy Krzeszyce

 

Działając zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 .08.1997r o gospodarce nieruchomościami            (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2204) informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Krzeszycach  ul. Skwierzyńska 16  został wywieszony na tablicy ogłoszeń  wykaz nieruchomości przeznaczonych   do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia Nr 25/2019/GN
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 22 lutego 2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  1. Obręb Karkoszów – nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 175/11 o pow. 79381m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00022841/4. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jest to teren przeznaczony pod usługi .

Łączna cena nieruchomości 1 155 000,00zł+23%VAT.

  1. Obręb Karkoszów – nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 174/2 o pow. 22704m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00022841/4. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jest to teren przeznaczony pod  zabudowę składów i magazynów .

Łączna cena nieruchomości 371 000,00zł+23%VAT

  1. Obręb Karkoszów – nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 174/10 o pow. 15011m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00022841/4. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jest to teren przeznaczony pod zabudowę techniczno produkcyjną i usługi .

Łączna cena nieruchomości 284 000,00zł+23VAT

  1. Obręb Karkoszów – nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 174/11 o pow. 15320m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00022841/4. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i  jest to teren przeznaczony pod zabudowę techniczno produkcyjną i usługi .

Łączna cena nieruchomości 290 000,00zł+23VAT

Niniejszy załącznik, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po cenie podanej w niniejszym wykazie winny złożyć stosowne oświadczenie w terminie do dnia 08.04.2019r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce pokój nr 7 lub tel. (095) 7573161 ww. 29

Wójt  Gminy Krzeszyce

 

Działając zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 .08.1997r o gospodarce nieruchomościami            (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2204) informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Krzeszycach  ul. Skwierzyńska 16  został wywieszony na tablicy ogłoszeń  wykaz nieruchomości przeznaczonych   do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia Nr 25/2019/GN
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 22 lutego 2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  1. Obręb Karkoszów – nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 175/11 o pow. 79381m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00022841/4. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jest to teren przeznaczony pod usługi .

Łączna cena nieruchomości 1 155 000,00zł+23%VAT.

  1. Obręb Karkoszów – nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 174/2 o pow. 22704m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00022841/4. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jest to teren przeznaczony pod  zabudowę składów i magazynów .

Łączna cena nieruchomości 371 000,00zł+23%VAT

  1. Obręb Karkoszów – nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 174/10 o pow. 15011m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00022841/4. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jest to teren przeznaczony pod zabudowę techniczno produkcyjną i usługi .

Łączna cena nieruchomości 284 000,00zł+23VAT

  1. Obręb Karkoszów – nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 174/11 o pow. 15320m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00022841/4. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i  jest to teren przeznaczony pod zabudowę techniczno produkcyjną i usługi .

Łączna cena nieruchomości 290 000,00zł+23VAT

Niniejszy załącznik, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po cenie podanej w niniejszym wykazie winny złożyć stosowne oświadczenie w terminie do dnia 08.04.2019r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce pokój nr 7 lub tel. (095) 7573161 ww. 29

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krzeszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Luty, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krzeszyce

ID Ogłoszenia:

10644