Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Krzeszyce, informuję
titleName

Wójt Gminy Krzeszyce, informuję

Wójt  Gminy Krzeszyce

 

Działając zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 .08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2024) informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Krzeszycach  ul. Skwierzyńska 16  został wywieszony na tablicy ogłoszeń  wykaz nieruchomości przeznaczonych   do sprzedaży.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2019/GN  Wójta Gminy Krzeszyce  z dnia 11.01.2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  1. Obręb Krzeszyce – część nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach działki nr 466/7 o pow. 500m2, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00012630/9. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Okres dzierżawy do 1 rok.

Opłata z tytułu dzierżawy przedmiotowej działki wynosi 285,00 zł+23%VAT (stawka 0,57 zł za m2 w stosunku miesięcznym)

Czynsz dzierżawny może być aktualizowany zgodnie z prawem gminnym.

Niniejszy załącznik , stosownie do art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j.) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art.34 ust.1i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po cenie podanej w niniejszym wykazie winny złożyć stosowne oświadczenie w terminie do dnia 22.02.2019r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce pokój nr 7 lub tel. (095) 7573161 wew.29

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krzeszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Styczeń, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Krzeszyce

ID Ogłoszenia:

10307