Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości stanowiących własność Gminy Miedźna przeznaczonych do zamiany.
titleName

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości stanowiących własność Gminy Miedźna przeznaczonych do zamiany.

W Y K A Z                                                     

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miedźna przeznaczonych do zamiany.

   Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.).

  Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości stanowiących własność Gminy Miedźna przeznaczonych do zamiany.

  1. Opis nieruchomości:

Działki niezabudowane położone w Woli przy ulicach Pszczyńskiej i Szkolnej oznaczone numerami: 1914/33 o powierzchni 0,0088 ha, 1917/197 o powierzchni 0,0165 ha, 1918/197 o powierzchni 0,0001 ha, zapisane w Księgach Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00036480/6, KA1P/00068085/0.

Działki nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna działki 1917/197, 1918/197 znajdują się na terenie dróg i ulic klasy dojazdowej KD(D), natomiast działka nr 1914/33 jest położona na terenie zabudowy usługowej (U).

  1. Wartość nieruchomości:
  • wartość działek nr 1917/197, 1918/197 wynosi 5 358,00 zł
  • wartość działki nr 1914/33 wynosi 2 841,00 zł
  1. Informacje dotyczące zamiany:

Wyżej opisane nieruchomości będą przedmiotem zamiany za nieruchomości położone w Woli stanowiące współwłasność osób fizycznych, oznaczone jako działki ewidencyjne:

  • 1911/33 o powierzchni 0,0047 ha
  • 1912/33 o powierzchni 0,0010 ha,

Wartość nieruchomości: 1 840,00 zł.

Zamiana nieruchomości nastąpi za dopłatą na rzecz Gminy Miedźna w wysokości 6 359,00 zł. Kwota stanowi różnicę pomiędzy wartościami zamienianych nieruchomości określonymi w operatach szacunkowych sporządzonych przez  rzeczoznawcę majątko

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.

 

 

Wykaz wywieszono w dniu 03.10.2019r.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miedźna

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Październik, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Miedźna

ID Ogłoszenia:

12859