Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Rymań informuje
titleName

Wójt Gminy Rymań informuje

Wójt Gminy Rymań informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rymań  ul. Szkolna 7, wywieszony został do publicznej wiadomości w dniu 26 lipca 2019 r., na okres 21 dni, wykaz nr 2/GK/2019 dot. wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Rymań położonej na działce nr 260 o pow. 1m2, na postawienie automatu do sprzedaży zniczy i wkładów do zniczy, na okres 1 roku

                                                                                                                      Wójt Gminy Rymań

                                                                                                                   mgr Mirosław Terlecki

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Rymań

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Lipiec, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Rymań

ID Ogłoszenia:

12193