Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Rymań ogłasza przetarg
titleName

Wójt Gminy Rymań ogłasza przetarg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz Uchwały Nr XXXVII/217/18 i Nr XXXV/216/18 Rady Gminy Rymań z dnia 18 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata

 

   Wójt Gminy Rymań

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Gminy Rymań, na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w obrębach ewidencyjnych  Drozdowo i Leszczyn, na okres 5 lat:

1) działka nr 93 o powierzchni 0,94 ha, położona w Drozdowie, gm. Rymań, KW KO1L/00021101/6 w tym: RIIIa – 0,82 ha, RIVa – 0,12 ha.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 212,42 zł, – VAT zwolniony.  Wadium: 50 zł.               

2) działka nr 33/3 o powierzchni 0,50 ha, położona w Drozdowie, gm. Rymań, KW KO1L/00012961/6  w tym: RV– 0,50 ha.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego:  50,26 zł – VAT zwolniony. Wadium: 10 zł.

 3) działka nr 33/4 o powierzchni 2,76 ha, położona w Drozdowie, gm. Rymań, KW KO1L/00021101/6 w tym: RIVb – 0,62 ha, RV 2,14 ha.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 303,67 zł – VAT zwolniony. Wadium: 60 zł.

4) działka nr 31/3 o powierzchni 0,38  ha, położona w Drozdowie, gm. Rymań, KW KO1L/00021101/6 w tym: RIVb – 0,30 ha, RV – 0,08ha

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 48,25 zł, – VAT zwolniony.  Wadium: 10 zł.

5) działka nr 182/8 o powierzchni 0,7130, położona w Leszczynie, gm. Rymań, KW KO1L/00012229/3  w tym: RIVa – 0,7130 ha.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 119,44 zł, – VAT zwolniony.  Wadium: 30 zł.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania  ww. nieruchomości – istniejące użytki rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r. o godzinie 1000, 1015, 1030 1045 1100 (wg kolejności na ogłoszeniu)  w siedzibie Urzędu Gminy Rymań na Sali Konferencyjnej.

Warunki przetargu:

  • okazanie dowodu tożsamości,
  • okazanie dowodu wpłaty wadium
  • stosowne pełnomocnictwa, w przypadku ustanowienia pełnomocnika uczestnika przetargu, poświadczone co najmniej przez Urząd Gminy.

 

Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do dnia 13 maja 2019 r. włącznie przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Gminy Rymań w Pomorskim PBS Oddział/Rymań nr 50858110430600035820000014.

Dzierżawcą gruntów zostanie osoba, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Urząd Gminy Rymań zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.                   

Informacje szczegółowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rymaniu, pokój nr 10 lub pod telefonem 94 35 34 801.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rymań na okres od dnia 15 kwietnia 2019 r. do 14 maja 2019 r., zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymań bip.ryman.pl, rozesłane do sołtysów, ponadto informację o wywieszeniu tego ogłoszenia podano w Dzienniku infopublikator.pl.

              

 

Rymań, dnia 15 kwietnia 2019 r.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Rymań

GPS:

50.14189488701145, 18.2265625

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

15 Kwiecień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Rymań

ID Ogłoszenia:

11119