Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Świercze ogłasza II nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Świercze 
titleName

Wójt Gminy Świercze ogłasza II nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Świercze 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Świercze ogłasza

II nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Świercze 

 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

 

Przedmiotem przetargu jest:

  1. sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Świerkowo, oznaczonej nr 100/10 o powierzchni 0,1368 ha, dla której założona jest księga wieczysta OS1U/00021594/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pułtusku;
  2. sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Świerkowo, oznaczonej nr 100/13 o powierzchni 0,1620 ha, dla której założona jest księga wieczysta OS1U/00021594/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pułtusku;
  3. sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Świerkowo, oznaczonej nr 100/14 o powierzchni 0,1440 ha, dla której założona jest księga wieczysta OS1U/00021594/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pułtusku;

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 02.09.2021 roku

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowania, najem, dzierżawę lub użyczenie:

Nieruchomości zostały przeznaczona do sprzedaży na podstawie uchwały Nr 182/XXIII/2021 Rady Gminy Świercze z dnia 22 kwietnia 2021 roku.

  1. Cena wywoławcza działki nr 100/10:         55 000,00 zł
  2. Cena wywoławcza działki nr 100/13:        67 000,00 zł
  3. Cena wywoławcza działki nr 100/14:        50 000,00 zł

Cena wywoławcza jest ceną netto    

Wadium:                          

  1. Wadium w kwocie 5 500,00 zł należy wpłacić w pieniądzu w terminie do dnia 15.11..2021 r. przelewem na konto bankowe o numerze  30 8226 0008 2003 3000 1818 0005 z opisem „Przetarg na sprzedaż działki nr 100/10 w Świerkowie”.
  2. Wadium w kwocie 6 700,00 zł należy wpłacić w pieniądzu w terminie do dnia 15.11.2021 r. przelewem na konto bankowe o numerze  30 8226 0008 2003 3000 1818 0005 z opisem „Przetarg na sprzedaż działki nr 100/13 w Świerkowie”.
  3. Wadium w kwocie 5 000,00 zł należy wpłacić w pieniądzu w terminie do dnia 15.11.2021 r. przelewem na konto bankowe o numerze  30 8226 0008 2003 3000 1818 0005 z opisem „Przetarg na sprzedaż działki nr 100/14 w Świerkowie”.

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

 Oferty prosimy składać w terminie do dnia 15.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Świercze, pok. Nr 13 w godzinach pracy urzędu

Termin i miejsce części jawnej przetargu:

 Przetarg odbędzie się dnia 16.11.2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Świercze, ul. Pułtuska 47 (pok. Nr 8) o godzinie 1000.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Świercze (www.swiercze.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został zamieszczony w dwóch dziennikach internetowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 23 691-60-45 wew. 235.

 

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Świerkowo, Świercze

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Świercze

ID Ogłoszenia:

21644