Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
titleName

Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Trąbki Wielkie                              

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości  gruntowej oznaczonej jako działka nr 103 o pow.  106 m2  zabudowanej częścią budynku mieszkalnego o  powierzchni zabudowy  82 m2. Nieruchomość położona jest w Sobowidzu przy ul. T. Kościuszki 78. Dom jest obiektem dwurodzinnym, dwu kondygnacyjnym, podpiwniczonym z nieużytkowym poddaszem. Na działce 103 posadowiona jest część budynku, druga jego część jest na działce sąsiedniej. Obie części mają wspólna klatkę schodową. W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia i ubytki. Szczególnie w złym stanie technicznym jest dach, widoczne są liczne ubytki w pokryciu, brak jest ocieplenia, strop nad piętrem i podłogi, grożą zarwaniem. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny. Budynek podłączony jest do jest sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacji lokalnej. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej- powiatowej

Zestawienie powierzchni w budynku mieszkalnym:

– piwnica i klatka schodowa 26,29 m

– parter: dwa pokoje , kuchnia , łazienka, schowek, klatka schodowa, o pow.77,93m

– piętro: dwa pokoje, kuchnia, klatka schodowa o pow. 60,25m

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej użytkowania: działka gruntowa, B – tereny zabudowane, budynek dwurodzinny funkcja mieszkaniowa, sposób zagospodarowania  zgodny z charakterem użytkowania

Księgę wieczystą GD1G/ 00024956/3  prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Sprzedaż zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena  wywoławcza 45.000,00 zł

postąpienie minimalne 450,00zł

Przetarg odbędzie się  w dniu 30.09.2019 r, o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, płatne w gotówce na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015, do 26.09.2019 r. W tytule wpłaty wadium należy wpisać  położenie i numer i  działki.    Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości  uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu do godz. 850 a firmy lub spółki dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia,  a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok.5 lub tel. 512 005 152 w godz. 800 do 1500

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.       

  

                                                                                                                      Wójt Gminy                                                                                                                                                                                                               (-)                                                                                                                                                                                                              Błażej Konkol       

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Sobowidz

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Trąbki Wielkie

ID Ogłoszenia:

12468