Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Domachowie obręb geodezyjny Warcz
titleName

Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Domachowie obręb geodezyjny Warcz

       Wójt Gminy Trąbki Wielkie                                

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Domachowie obręb geodezyjny Warcz

Nr działki Pow.   w m2 Opis nieruchomości/przeznaczenie  w mpzp  wywoławcza cena netto w zł
358/40 1095 Działki nieogrodzone, niezabudowane,  uzbrojone  w złącza kablowe energetyczne i główną sieć wodociągową. Teren nieskażony porośnięty trawami, częściowo porośnięty roślinnością krzaczastą oraz drzewami. Działki położone są w okolicy drogi powiatowej i lasu. Na działkach nie były prowadzone badania geologiczne.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki  oznaczone są symbolem 01MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.

43.300,00
358/42 1152 45.600,00
358/43 1033 40.900,00
358/44 1204 47.700,00
358/45 1140 45.200,00
358/46 1051 41.700,00
358/47 1012 43.800,00
358/53 1083 42.800,00
358/54 1066 42.300,00
358/55 1036 41.100,00
358/56 1023 40.600,00
358/57 1007 39.800,00
358/60 1097 42.800,00

 

Nieruchomości  wolne są od  ciężarów i obciążeń. Księgę wieczystą GD1G/00085787/2  prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się  w dniu 30.09.2019r, o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, płatne w gotówce na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015, do 26.09.2019r. W tytule wpłaty wadium należy wpisać  położenie i numer   działki.    Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości  uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu do godz. 955 a firmy lub spółki dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.  Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia,  a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok.5 lub tel. 512 005 152 w godz. 800 do 1500

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Wójt Gminy                                                                                                                                                                                                       (-)                                                                                                                                                                                                                   Błażej Konkol

 

                                                                                                         

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Domachowie, Warcz

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Trąbki Wielkie

ID Ogłoszenia:

12467