Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Zbiczno, informuję
titleName

Wójt Gminy Zbiczno, informuję

OGŁOSZENIE nr 76/2019

WÓJT GMINY ZBICZNO

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

 

         w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

 zawiadamiam 

o wydaniu decyzji z dnia 6.08.2019 r. znak: GKB-I.6733.4.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV, budowie linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatowej 15/0,4 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz z przebudową istniejącej sieci kablowej nn 0,4 kV dla zasilania dz. nr 168/27 w miejscowości Zbiczno, gmina Zbiczno.

         W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 7.15 do 15.00.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Zbiczno

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Sierpień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

12290