Wyszukiwarka:
WÓJT  GMINY  ZBLEWO
titleName

WÓJT  GMINY  ZBLEWO

WÓJT  GMINY  ZBLEWO

Informuje, że na  podstawie Uchwały Rady Gminy Zblewo Nr XXVI/247/2009,  z dnia 28.05.2009r. do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego została wykazana nieruchomość położoną w Jeziercach składająca się z działki ewidencyjnej:

1). nr 25/8 o pow. 0,1900 ha dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg

    Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1A/00025387/4;

proponowana cena sprzedaży 22000,00 zł

Na w/w działkę Gmina Zblewo nie posiada miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego. Na  podstawie decyzji o warunkach zabudowy można będzie uzyskać możliwość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Osoby, którym przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu tych  nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 19 kwietnia 2019r. w Urzędzie Gminy Zblewo.

Szczegółowe informacje na temat powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie

Gminy w Zblewie, pokój nr 17 lub pod numerem telefonu – Zblewo 0 58 5884381.

Zblewo, dnia 2019-03-05

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zblewo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Marzec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zblewo

ID Ogłoszenia:

10745