Wyszukiwarka:
WÓJT  GMINY ZBLEWO OGŁASZA XXVI PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY
titleName

WÓJT  GMINY ZBLEWO OGŁASZA XXVI PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

WÓJT  GMINY ZBLEWO

NA PODSTAWIE  UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO NR XII/137/2008

z dnia 14.02.2008 r.

OGŁASZA XXVI PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

 

Lp. Nr działki Powierzchnia

ha

KW Miejscowość Cena nieruchomości (wywoławcza w zł) Wadium/

minimalne postąpienie w zł

1. 544/73 0,7592 GD1A/00044713/8 Pinczyn 120 000,00 12000,00/

1200,00

3. 544/76 1,0942 GD1A/00044713/8 Pinczyn 160 000,00 16000,00/

1600,00

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

Na w/w działki Gmina Zblewo  posiada miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Zblewo Nr IX/92/2007 z dnia 27 września 2007 r. zmieniony uchwałą Rady Gminy Nr XXII/219/2012 z dnia 10 października 2012 r. i  uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/386/2014 z dnia 29 października 2014 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. poz. 4470.

Przetarg odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 10.30 w pokoju nr 17 Urzędu Gminy w Zblewie .

Wadium płatne jest  na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Zblewie nr r-ku  28834200094000010120000003 w terminie do dnia 23 sierpnia 2019r.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W terminie  21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje na temat powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie

Gminy w Zblewie, pokój nr 17 lub pod numerem telefonu Zblewo 58 5884352.

Zblewo, dnia 2019-07-17

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Pinczyn

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zblewo

ID Ogłoszenia:

12185