Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Zblewo podaje do sprzedaży  na  rzecz najemców zostały wykazane następujące lokale mieszkalne.
titleName

Wójt Gminy Zblewo podaje do sprzedaży  na  rzecz najemców zostały wykazane następujące lokale mieszkalne.

WÓJT  GMINY  ZBLEWO

informuje, że na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/191/2020 z dnia 16.09.2020 r, do sprzedaży  na  rzecz najemców zostały wykazane następujące lokale mieszkalne.

                                                                                                                           

Lp. Opis lokalu Księga

wieczysta

Położenie Nr działki

 

Powierzchnia Cena lokalu

w zł

1. Lokal nr 3

p.u.61,01 m2

Pom.gosp.

p.u. 18,50 m2

pom.garaż. 17,10 m2

Udział 22/100

 

GD1A/00052843/7 Obręb

Semlin

 

119/3 0,1655

ha

42402,00

    

Na w/w nieruchomości Gmina Zblewo nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Na dzień 31.12.2003 r. działka nr 119/3 w obrębie Semlin przeznaczona była pod budynek użytkowo- mieszkalny.

Osoby, którym przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu tych  nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 12.12.2020 r. r. w Urzędzie Gminy Zblewo.

Szczegółowe informacje na temat powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie

Gminy w Zblewie, pokój nr 17 lub pod numerem telefonu Zblewo 5884381.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zblewo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zblewo

ID Ogłoszenia:

17580