Wyszukiwarka:
Wyciąg z ogłoszenia
titleName

Wyciąg z ogłoszenia

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrza Kolbuszowej

o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej i Błonie, oznaczonej nr ew. działki 73/77 o pow. 2,1592 ha, objętej KW TB1K/00002360/8.

– Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 545 340,00 złotych (netto)

– Wadium wynosi: 309 068,00 złotych

Oddanie w użytkowanie wieczyste przedmiotowej nieruchomości opodatkowane jest podatkiem VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21, w sali Nr 1 w dniu 6 grudnia 2021 r. o godzinie 900.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 30 listopada 2021 r. na konto bankowe Urzędu Nr 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa (decyduje data wpływu na konto).

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: bip.kolbuszowa.pl, www.kolbuszowa.pl jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ulicy Obrońców Pokoju 21.

Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 14 codziennie w godzinach 800-1500 oraz telefonicznie pod nr 17 2271 333.

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kolbuszowa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Październik, 2021

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Kolbuszowa

ID Ogłoszenia:

21573