Wyszukiwarka:
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Kolbuszowej o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym
titleName

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Kolbuszowej o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrza Kolbuszowej

o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej i Narcyzowej, oznaczonych nr ew. działki 48/19 o pow. 0.1405 ha, 48/58 o pow. 0.1259 ha, 48/146 o pow. 0,0703 ha, objętych KW TB1K/00002360/8

Cena wywoławcza wynosi:

– dz. 48/19 – 95 050,00 złotych (brutto; w tym VAT 23 %)

– dz. 48/58 –85 180,00 złotych ( brutto; w tym VAT 23 %)

– dz. 48/146 –47 560, 00 złotych ( brutto; w tym VAT 23 %)

Wadium wynosi:

– dz. 48/19 – 19 010,00 złotych

– dz. 48/58 – 17 036,00 złotych

– dz. 48/146 – 9512,00 złotych

Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

Przetargi odbędą się w dniu 09.10.2020 roku w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obr. Pokoju 21 w sali Nr 1.

Każda nieruchomość jest przedmiotem oddzielnego przetargu i prowadzone będą bezpośrednio po sobie zgodnie z podaną kolejnością poczynając od godziny 1200.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 05.10.2020 roku na konto bankowe Urzędu Nr 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa ( data wpływu na konto).

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych:bip.kolbuszowa.pl, www.kolbuszowa.pl jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ulicy Obrońców Pokoju 21.

Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 14 codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 oraz telefonicznie pod nr 17 22-71-333 wew. 234.

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kolbuszowa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Kolbuszowa

ID Ogłoszenia:

16844