Wyszukiwarka:
Wyciąg z ogłoszenia   Burmistrza Kolbuszowej   o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym  
titleName

Wyciąg z ogłoszenia   Burmistrza Kolbuszowej   o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym  

Wyciąg z ogłoszenia

 

Burmistrza Kolbuszowej

 

o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym

 

           

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Obrońców Pokoju, oznaczonej nr ew. działki 2137/16 o pow. 0.0195 ha, objętej KW TB1K/00015195/4.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych z uwagi na brak możliwości zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.

– Cena wywoławcza wynosi  8965,00 złotych (brutto)

– Wadium wynosi – 1793,00 złote (brutto)

 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obr. Pokoju 21 w sali Nr 1      w dniu 19.06.2019 roku o godzinie 11 – tej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 12.06.2019 roku na konto bankowe Urzędu Nr  20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa ( data wpływu na konto).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 13.06.2019 roku do godziny 1530 – tej zgłosić na piśmie uczestnictwo w przetargu, które należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 6 wraz z dokumentem potwierdzającym, iż są właścicielami nieruchomości przyległej do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ( aktualny wypis z operatu ewidencji gruntów) oraz przedłożyć dokument potwierdzający wpłatę wadium.

 

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: www.kolbuszowa.bip.gmina.pl, www.kolbuszowa.pl jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ulicy Obrońców Pokoju 21.

 

Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 15 codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 oraz telefonicznie pod nr  / 17 / 22-71-333.

 

 

                                                                                             Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                      Jan Zuba

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kolbuszowa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Kolbuszowa

ID Ogłoszenia:

11313