Wyszukiwarka:
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica
titleName

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica

Nidzica, 04 października 2021 r.

GMKR.6840.6.2020

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczona jako działka nr 222 o pow. 0,0923 ha, opis użytku: RIVb.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze OL1N/00003836/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52 767,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 9 867,00 zł (dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100).

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 04 listopada 2021 r.) w wysokości 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się dnia 09 listopada 2021 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 04 listopada 2021 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

21577