Wyszukiwarka:
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
titleName

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Nidzica, 08 stycznia 2021 r.

GMKR.6840.13.2020

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczona jako działka nr 9/3 o pow. 0,1066 ha, opis użytku: Bp.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze OL1N/00009484/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 192 249,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 35 949,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100).

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 05 lutego 2021 r.) w wysokości 28 000,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się dnia 11 lutego 2021 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 05 lutego 2021 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Styczeń, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

18284