Wyszukiwarka:
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sosnowica
titleName

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sosnowica

Sosnowica, dnia 11 października 2021 r.

 

 

GG.6840.2.2021.ML.2

 

Wyciąg z ogłoszenia

o pierwszym publicznym nieograniczonym przetargu ustnym

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sosnowica

 

            Wójt Gminy Sosnowica ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sosnowica położonej na terenie obrębu Lejno, gm. Sosnowica.

  1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – działka nr 231, KW Nr LU1W/00019401/7;
  2. powierzchnia nieruchomości – 0,3600 ha;
  3. sprzedaż prawa własności nieruchomości;
  4. cena wywoławcza nieruchomości – 75.000,00 zł (sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług);
  5. termin i miejsce przetargu – 15 listopada 2021 r. o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica (sala konferencyjna);
  6. wysokość wadium – 7.500,00 zł (termin wpłaty do dnia 09 listopada 2021 r.);
  7. informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu – ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach internetowych urzędu www.nowa.sosnowica.pl, www.ugsosnowica.bip.lubelskie.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica i sołectwach, na terenie których położone są nieruchomości objęte przetargami.
  8. dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu – Urząd Gminy Sosnowica, ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica, nr tel. 82 59 12 145 wew. 115, adres e-mail: sosnowica@sosnowica.pl

 

 

                                                                                   Wójt Gminy

                                                                            /-/ Sławomir Czubacki

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Sosnowica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Październik, 2021

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Sosnowica

ID Ogłoszenia:

21641