Wyszukiwarka:
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
titleName

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

GBN.6840.2.3.2018

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Ostrołęce

Plac gen. J. Bema 5; 07-410 Ostrołęka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości nr 20620 o pow. 0,2169 ha, położonej przy ul. Szpitalnej 2 w Ostrołęce, powiat ostrołęcki (OS1O/00048379/6).

  1. Przedmiot sprzedaży: działka zabudowana budynkiem piętrowym o powierzchni użytkowej 879,97 m² w którym swoją siedzibę ma Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 115,65 m². Nieruchomość ogrodzona z dostępem do drogi publicznej – ul. Szpitalnej. Budynek wyposażony jest w instalacje: sanitarna, wodno-kanalizacyjną, wentylacje pomieszczeń grawitacyjną, c..o. (budynek przyłączony jest do miejskiej sieci ciepłowniczej), zasilania i energii elektrycznej, oświetleniową, odgromową.

Budynek biurowy (dawny szpital powiatowy Św. Józefa) został wpisany do rejestru zabytków – nr rejestru A-529.

  1. Cena wywoławcza: 2 300 000,00 złotych (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych). Dostawa gruntu zabudowanego budynkiem podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

  2. Forma sprzedaży: na własność.

  3. Przetarg odbędzie się w dniu 30-01-2019 roku o godzinie 10ºº w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103k.

  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 120 000,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w Banku PKO BP Oddział w Ostrołęce, Nr rachunku: 91 1020 1592 0000 2102 0245 3652, z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce najpóźniej w dniu 25-01-2019 r.

  5. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103i w godzinach od 10°° do 14°°, tel. 29 764 32 41 wew. 204.

  6. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez:

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15

– ogłoszenie w BIP i na stronie internetowej Powiatu Ostrołęckiego

– ogłoszenie na stronie www.eostroleka.pl i www.infopublikator.pl.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ostrołęka

GPS:

53.087878978821, 21.559285314301

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

21 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

ID Ogłoszenia:

9975