Wyszukiwarka:
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
titleName

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Loading…

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

 

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO

ogłasza   przetargi   ustne   nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Kamieńcu, Warniku, Przylepie, Warzymicach i Siadle Górnym

Lp Księga wieczysta Obręb Nr ew.

działki

Pow.

nierucho-mości (ha)

Opis nieruchomości, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 i sposób zagospodarowania

Cena

nierucho-mości

(PLN)

Wadium

(PLN)

1 SZ2S/00002315/4 Kołbaskowo 253/2 0,3496 Nieruchomość niezabudowana, częściowo w miejscowym planie oznaczona symbolem 1.MW/U- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (pow. 0,3401ha), część działki nie jest objęta miejscowym planem               (pow. 0,0095ha), a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolami klasoużytku: ŁIV – łąki trwałe,         Bi – inne tereny zabudowane i PsIV – pastwiska 362.000 36.200
2

SZ2S/00011351/4

Kamieniec 114/25 0,2978 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 5.U/P – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 183.500 18.350
3

SZ2S/00011351/4

Kamieniec 114/26 0,3064 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 5.U/P – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 189.000 18.900
4

SZ2S/00011351/4

Kamieniec 114/27 0,2861 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 5.U/P – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 176.500 17.650
5

SZ2S/00011351/4

Kamieniec 114/30 0,4804 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 9.U/P – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 296.000 29.600
6

SZ2S/00011351/4

Kamieniec 114/31 0,4462 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 9.U/P – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 275.000 27.500
7

SZ2S/00013757/4

Warnik 12/13 0,3896 Dla terenu brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem klasoużytku Ba. Dla działki wydano dwie decyzje o warunkach zabudowy: decyzja Nr 1/18 – dla inwestycji polegającej na budowie dwóch wolno stojących budynków jednorodzinnych z wbudowanymi garażami oraz decyzja Nr 2/18 – dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego z parkingiem dla samochodów osobowych – obie wraz z rozbiórką nieużytkowanej infrastruktury technicznej. 255.000 25.500
8

SZ2S/00032109/6

Kamieniec 116/76 0,4186 Dla terenu brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy, a w ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem klasoużytku Bi. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka znajduje się w strefie zainwestowania terenów: tereny zabudowy mieszkaniowej 323.340 32.334
9

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/60 0,1026 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 2.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RV i RVI – grunty orne 165.500 16.550
10

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/61 0,1020 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 2.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RVI – grunty orne 164.500 16.450
11

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/62 0,1025 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 2.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RVI – grunty orne 164.500 16.450
12

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/63 0,1027 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 2.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RVI – grunty orne 165.500 16.550
13

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/65 0,1186 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 3.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RVI – grunty orne 190.500 19.050
14

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/66 0,1181 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 3.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RVI – grunty orne 190.000 19.000
15

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/67 0,1124 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 3.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RVI – grunty orne 180.500 18.050
16

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/68 0,1265 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 4.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVb i RV – grunty orne 203.500 20.350
17

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/69 0,1181 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 4.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVb, RV i RVI – grunty orne 190.000 19.000
18

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/72 0,1051 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 4.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RV i RVI – grunty orne 169.500 16.950
19

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/73 0,1028 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 4.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa i RIVb – grunty orne 165.500 16.550
20

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/74 0,1058 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 4.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa i RIVb – grunty orne 170.500 17.050
21

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/75 0,1045 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 4.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa i RIVb – grunty orne 168.500 16.850
22

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/76 0,1033 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 4.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa, RIVb i RV – grunty orne 166.500 16.650
23

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/77 0,1027 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 4.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa i RV – grunty orne 165.500 16.550
24

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/84 0,1053 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 5.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 169.500 16.950
25

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/85 0,1043 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 5.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 167.500 16.750
26

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/86 0,1037 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 5.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 166.500 16.650
27

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/87 0,1041 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 5.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 167.500 16.750
28

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/89 0,1170 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 5.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 188.500 18.850
29

SZ2S/00000959/9

Warzymice 209/66 0,1513 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 3.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 182.820 18.282
30

SZ2S/00000959/9

Warzymice 209/68 0,1711 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 3.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 207.230 20.723
31

SZ2S/00000959/9

Warzymice 209/88 0,2691 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 18.U – teren zabudowy usługowej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 288.300 28.830
32

SZ2S/00000959/9

Warzymice 209/89 0,2681 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 18.U – teren zabudowy usługowej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 287.200 28.720
33

SZ2S/00000959/9

Warzymice 209/90 0,2697 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 17.U – teren zabudowy usługowej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 288.900 28.890
34

SZ2S/00000959/9

Warzymice 904/94 0,2988 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 19.U – teren zabudowy usługowej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 320.100 32.010
35

SZ2S/00000959/9

Warzymice 209/96 0,2315 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 19.U – teren zabudowy usługowej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 248.000 24.800
36

SZ2S/00009098/5

Siadło Górne 121 0,0467 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 17.U – teren zabudowy usługowej użyteczności publicznej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy 67.000 6.700

 

Przetargi odbędą się w sali nr 8 (parter wejście A) Urzędu Gminy Kołbaskowo – Kołbaskowo nr 106 w dniach 01.04.2019r. – 03.04.2019r., w tym:

– w dniu 01.04.2019r. poz. 1 – 12: godz. 9.30 – poz. 1, godz. 10.00 – poz. 2, godz. 10.30 – poz. 3, godz. 11.00 – poz. 4, godz. 11.30 – poz. 5, godz. 12.00 – poz. 6,                              godz. 12.30 – poz. 7, godz. 13.00 – poz. 8, godz. 13.30 – poz. 9, godz. 14.00 – poz. 10, godz. 14.30 – poz. 11, godz. 15.00 – poz. 12;

– w dniu 02.04.2019r. poz. 13 – 24: godz. 8.30 – poz. 13, godz. 9.00 – poz. 14, godz. 9.30 – poz. 15, godz. 10.00 – poz. 16, godz. 10.30 – poz. 17, godz. 11.00 – poz. 18,                             godz. 11.30 – poz. 19, godz. 12.00 – poz. 20, godz. 12.30 – poz. 21, godz. 13.00 – poz. 22, godz. 13.30 – poz. 23, godz. 14.00 – poz. 24;

– w dniu 03.04.2019r. poz. 25 – 36: godz. 8.30 – poz. 25, godz. 9.00 – poz. 26, godz. 9.30 – poz. 27, godz. 10.00 – poz. 28, godz. 10.30 – poz. 29, godz. 11.00 – poz. 30,                             godz. 11.30 – poz. 31, godz. 12.00 – poz. 32, godz. 12.30 – poz. 33, godz. 13.00 – poz. 34, godz. 13.30 – poz. 35, godz. 14.00 – poz. 36.

 

Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie. Do ceny nieruchomości netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu przetargu, z wyjątkiem nieruchomości opisanej w poz. 8, ponieważ jej sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.).

Cena nieruchomości brutto ustalona w przetargu płatna jest przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek Gminy Kołbaskowo: Bank PeKaO S.A. II/O Szczecin numer: 95 1240 3927 1111 0000 4099 1928 lub gotówką w kasie Urzędu (nie dotyczy przedsiębiorców), najpóźniej w terminie do dnia 26.03.2019r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Kołbaskowo).

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Nieruchomości można oglądać w miejscu lokalizacji po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem sprzedającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Gminy w Kołbaskowie w godzinach pracy urzędu (informacji udziela Klementyna Lipińska – podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami – pok. nr 5, tel.: 91 88 49 035, adres e-mail: lipinska@kolbaskowo.pl).

Pełna treść ogłoszenia o przetargach opublikowana zostanie na stronach internetowych:

– Gminy Kołbaskowo www.kolbaskowo.pl,

– Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołbaskowo http://bip.kolbaskowo.pl/ w zakładce „sprzedaż 2019”

oraz wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołbaskowo (parter wejście B) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 30 dni, licząc od dnia 27.02.2019r. Wójt Gminy Kołbaskowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargów w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kołbaskowo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Luty, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

UG w Kołbaskowie

ID Ogłoszenia:

10658