Wyszukiwarka:
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
titleName

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz  Miasta  i Gminy Bogatynia ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu   mieszalnego  nr 11,  położonego  w budynku  mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 37b, na III  piętrze, składającego się  z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow.  32,60 m2. Lokal położony jest na nieruchomości stanowiącej działki oznaczone nr ewid. 72/3 i 72/4 AM 6 obr. 022503_4.0003 Bogatynia III będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni w udziale 1/1 zabudowane budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

Posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11 położonego
w Bogatyni przy ul. M. Skłodowskiej Curie 37 b jest Gmina Bogatynia. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bogatynia działki o nr ewid. 72/3 i 72/4 AM 6 obr. 022503_4.0003 Bogatynia III przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
o skoncentrowanych układach zabudowy – symbol MW 3

IV przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27.07.2020r o godz. 10 30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 w Sali konferencyjnej (I piętro). Cena wywoławcza lokalu wynosi 66 825,00 zł. Wadium w kwocie 7 000,00 zł należy wpłacić w terminie do dnia 21.07.2020r. w tytule wpisując „wadium na przetarg na lokal mieszkalny nr 11 ul. Marii Skłodowskiej Curie 37b”. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 12.11.2019r i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg odbył się w dniu 23.03.2020r i również zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg odbył się w dniu 29.05.2020r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni w IV przetargu obniżył cenę wywoławczą nieruchomości
z kwoty 74 250,00zł do kwoty 66 825,00zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni – Wydział Nieruchomości, Zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych pod nr telefonu (075) 25 340-341.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bogatynia

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

25 Czerwiec, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

ID Ogłoszenia:

15843