Wyszukiwarka:
Wykaz 14/2018
titleName

Wykaz 14/2018

Wykaz 14/2018

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE


działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.)


podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
(od dnia 04 grudnia 2018 r. do dnia 25 grudnia 2018 r. )


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

I. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Lp.

Położenie

Numer KW

Numer

działki

Powierzchnia

(ha)

Cena

Nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

1

OLESZYCE

ul. Słowackiego

PR1L/00030597/6

637/1

0,0249 ha

2700 zł

Kształt działek nie regularny. Działki położne w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej oraz wód płynących. Brak dojazdu do działek.

Teren obejmujący działki
nr 637/1, 637/2, 637/4 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Działki przeznaczone na

poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2

OLESZYCE

ul. Słowackiego

PR1L/00030597/6

637/2

0,1204 ha

8700 zł

3

OLESZYCE

ul. Słowackiego

PR1L/00030597/6

637/4

0,0715 ha

5650 zł

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuję, że termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oleszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce

ID Ogłoszenia:

10060