Wyszukiwarka:
WYKAZ

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 18.12.2018 do 08.01.2019 r.

Załącznik

do decyzji Burmistrza MiG Bogatyni

nr BB.0053.2.84.2018 z dnia 13.12.2018 r.

WYKAZ

na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ) podaje się do publicznej wiadomości, że została wyznaczona do dzierżawy następująca nieruchomość:

 

Składanie wniosków na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U.2018, poz. 2204) upływa
w terminie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bogatynia

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

18 Grudzień, 2018

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

ID Ogłoszenia:

10185