Wyszukiwarka:
Wykaz 4/2019

 

 

Wykaz 4/2019

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm. )

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
                               (od dnia 26 lutego 2019 r. do dnia 19 marca 2019 r. )

                      WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego ograniczonego

na okres 5-ciu lat

 

Lp. Obręb  

Nr KW

 

Działka Powierzchnia Użytek Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

(brutto)

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Uwagi
1. Sucha Wola

 

PR1L/00048229/5 505/300 (część) 20 ha Ps III

 

8000 zł

rocznie

cele rolnicze Przetarg ograniczony, w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
2. Sucha Wola

 

PR1L/00048229/5 505/300 (część) 22 ha Ps III – 19,07 ha

Ps IV – 2,93 ha

8800 zł

rocznie

cele rolnicze Przetarg ograniczony, w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
3. Sucha Wola PR1L/00048229/5 505/300 (część) 12 ha Ps III

 

4800 zł

rocznie

cele rolnicze Przetarg ograniczony, w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
4. Miasto  Oleszyce PR1L/00025995/8 1212 14,4432 ha Ps III 5777,28 zł

rocznie

cele rolnicze Przetarg ograniczony, w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
5. Borchów PR1L/00030007/4 353 (część) 4,50 ha  

Ps III – 3,16 ha

Ps IV – 1,34 ha

 

1800 zł

rocznie

cele rolnicze Przetarg ograniczony, w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
6. Futory PR1L/00034170/5 49/1 0,2774 ha ŁIV 110,96 zł

rocznie

cele rolnicze Przetarg ograniczony, w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
7. Futory PR1L/00034170/5 49/2 0,1414 ha  

Lzr/ŁV – 0,1044

ŁV – 0,0165

W/ŁIV – 0,0205

 

56,56 zł

rocznie

cele rolnicze Przetarg ograniczony, w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce

 

 

 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 26.02.2019 r. do dnia 19.03.2019 r.

oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl

 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa
i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie
w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

mgr inż. Andrzej Gryniewicz

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oleszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Luty, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce

ID Ogłoszenia:

10707