Wyszukiwarka:
Wykaz 6/2019

Wykaz 6/2019

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
(od dnia 01 kwietnia 2019 r. do dnia 22 kwietnia 2019 r. )

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym

na okres 10-ciu lat

 

 

Lp.  

Numer działki

 

 

Nr KW

 

Powierzchnia Położenie Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

(brutto)

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1. 365/49 (część) PR1L/00039350/6 1,34 ha Futory 536 zł

rocznie

cele rolnicze
2. 366 PR1L/00039350/6 0,2215 ha Futory 88,60 zł

rocznie

cele rolnicze
3. 2144 (część) PR1L/00048721/4 1,27 ha Maślanki 508 zł

rocznie

cele rolnicze

 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 01.04.2019 r. do dnia 22.04.2019 r.
oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl

 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa
i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

mgr inż. Andrzej Gryniewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oleszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Kwiecień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce

ID Ogłoszenia:

10975