Wyszukiwarka:
WYKAZ

STAROSTA EŁCKI

ul. Piłsudskiego 4

19-300 EŁK

WYKAZ

Gruntów o pow. 6,5 m2 stanowiących część nie zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu Lisewo, gm. Kalinowo, oznaczonej działką nr geod. 293/1 o pow. 0,9100 ha przeznaczonych do dzierżawy na okres nieprzekraczający 5 lat.

UWAGA

  1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

  2. Ustala się termin wnoszenia opłat czynszu dzierżawnego do dnia 10 każdego miesiąca przez cały okres trwania umowy dzierżawy .

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Piłsudskiego 5 pok. nr 12 ( II piętro ), tel. 87 6218311.

Z up. Starosty

Aneta Łałak

Naczelnik Wydziału Geodezji

i Gospodarki Nieruchomościami

GEODETA POWIATOWY

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 11.09.2020 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: ………………………..

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ełk

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Wrzesień, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ełku

ID Ogłoszenia:

16927