Wyszukiwarka:
Wykaz działek, stanowiących własność  Gminy Mała Wieś przeznaczonych do wydzierżawienia,  na okres do 3 lat.
titleName

Wykaz działek, stanowiących własność  Gminy Mała Wieś przeznaczonych do wydzierżawienia,  na okres do 3 lat.

 

 

 

Wójt  Gminy  Mała Wieś

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.  ), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami

( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) –

podaje do publicznej  wiadomości wykaz działek, stanowiących własność  Gminy Mała Wieś przeznaczonych do wydzierżawienia,  na okres do 3 lat.

 

Lp Położenie

nieruchomości

miejscowość

Numer

ewidencyjny

działki

Powierzchnia do wydzierżawienia

w  ha

Rodzaj użytków w ha i ich klasy Przeznaczenie , opis i sposób zagospodarowania  nieruchomości Cena –

roczny czynsz dzierżawny

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

4.

 

5.

6.

 

Mała Wieś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilkanowo

i Orszymowo

 

 

 

Dzierżanowo – Osada

Dzierżanowo – Osada

 

Liwin

Stare Świecice

115

116

117

118

119

cz. 120

121

122

123

124

125

126

127

128

cz.129

cz.130

86

 

87

 

 

88

 

89

 

90

 

91

 

92

 

93

 

94

 

95

 

96

 

97

 

98

 

99

 

100

 

101

 

102

 

103

 

104

 

105

 

106

 

107

 

108

 

109

 

110

cz.85

 

cz.174/1,

cz. 175/2,

cz. 176/2

6

 

8

cz.20/5 i 10/45

46

64

 

 

 0,20

0,16

0,18

0,17

0,08

0,08

0,23

0,10

0,15

0,22

0,19

0,18

0,18

0,37

0,20

0,11

0,83

 

0,16

 

 

0,18

 

0,25

 

0,15

 

0,14

 

0,12

 

0,12

 

0,23

 

0,14

 

0,19

 

0,16

 

0,47

 

0,21

 

0,21

 

0,19

 

0,20

 

0,24

 

0,19

 

0,18

 

0,18

 

0,24

 

0,25

 

0,23

 

0,23

2,88

 

1,40

 

 

 

 

1,10

1,2685

 

0,36

0,50

R II-0,20

R II-0,16

R II-0,18

R II-0,17

R II-0,08

Ł III-0,08

R II-0,23

R II-0,10

R II-0,15

R II-0,22

R II-0,19

R II-0,18

ŁIII-0,18

R II-0,37

R IIIa -0,20

Ł III-0,11

R II-0,20

R IIIa-0,63

R II-0,06

R IIIa-0,10

 

R II-0,07

R IIIa-0,11

R II-0,10

R IIIa-0,15

R II- 0,06

R IIIa-0,09

R II-0,06

R IIIa-0,08

R II-0,05

R IIIa-0,07

R II-0,05

R IIIa-0,07

R II-0,09

R IIIa- 0,14

R II-0,06

R IIIa-0,08

R II-0,08

R IIIa-0,11

R II-0,06

R IIIa-0,10

R II-0,17

R IIIa-0,30

R II-0,09

R IIIa-0,12

R II-0,09

RIIIa-0,12

R II-0,08

R IIIa-0,11

R II-0,08

R IIIa-0,12

RII-0,09

R IIIa- 0,15

R II -0,07

R IIIa-0,12

R II-0,06

R IIIa-0,12

R II-0,06

R IIIa- 0,12

R IIIa- 0,24

 

RIIIa-0,25

 

R II-0,07

R IIIa-0,16

R II- 0,23

R IIIa-2,88

 

R IVb-1,40

R IIIa- 0,10

 

 

 

R IIIa – 1,10

R IIIa – 0,2685

R IIIb – 1,00

R IIIb – 0,36

R IIIa – 0,22

R IIIb – 0,28

 

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Grunty przeznaczone do wykorzystywania rolniczego. Roczny czynsz dzierżawny ustalony będzie wg stawki

0,10 zł za 1m2

( 1.000,00zł /1 ha) na podstawie Zarządzenia nr 176/46/2016 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 23 czerwca 2016r.

 

Nieruchomości  zamierza się wydzierżawić z przeznaczeniem na cele rolne, w granicach ewidencyjnych działek .

Wszelkie uwagi , roszczenia dot. dzierżawy, należy składać w formie pisemnej  do dnia 20.05.2019r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Mała Wieś na okres 21 dni  od dnia 29.04.2019r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ……………………………………..

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Mała Wieś

                                                                                                                                                   Zygmunt Wojnarowski

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mała Wieś

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Kwiecień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Mała Wieś

ID Ogłoszenia:

11217