Wyszukiwarka:
WYKAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
titleName

WYKAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

WYKAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693, poz. 1669, poz. 1716), informuję, o przeznaczeniu do dzierżawy gruntów o położonych w Łapach.

Lp.

Położenie nieruchomości

Numer

geodezyjny działki

Pow.

dzierżawy

m2

Nr

KW

Powierzchnia przeznaczona

do dzierżawy

Wysokość opłaty miesięcznej
z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji

1

ul. Cmentarna

Łapy obręb II

560/16

30

BI1B/000559732/6

Przeznacza się do dzierżawy grunt

o powierzchni 30 m2 po posadowione garaże.

Zgodnie

z Zarządzeniem Burmistrza Łap nr 23/15 z

20.01.2015 r.

Raz w miesiącu, do 15 dnia każdego miesiąca.

Nie częściej niż raz w roku.

2

ul. Śliska

Łapy obręb I

1067/1

1067/12

24

BI1B/00013489/3

Przeznacza się do dzierżawy grunt

o powierzchni 24 m2 pod posadowione garaże.

Zgodnie

z Zarządzeniem Burmistrza Łap nr 23/15 z

20.01.2015 r.

Raz w miesiącu, do 15 dnia każdego miesiąca.

Nie częściej niż raz w roku.

3

ul. Piaskowa

Łapy obręb I

1261

46

BI1B/00106086/7

Przeznacza się do dzierżawy grunt

o powierzchni 46 m2 na cele handlowe.

Zgodnie

z Zarządzeniem Burmistrza Łap nr 23/15 z

20.01.2015 r.

Raz w miesiącu, do 15 dnia każdego miesiąca.

Nie częściej niż raz w roku.

4

ul. Leśnikowska

Łapy obręb I

1310

40

BI1B/00014180/4

Przeznacza się do dzierżawy grunt

o powierzchni 24 m2 pod posadowione garaże.

Zgodnie

z Zarządzeniem Burmistrza Łap nr 23/15 z

20.01.2015 r.

Raz w miesiącu, do 15 dnia każdego miesiąca.

Nie częściej niż raz w roku.

Do ceny dzierżawy zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w danym roku.

Łapy, 27.11.2018 r.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łapach i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łapy na okres 21 dni tj. od 27 listopada 2018 r. do 18 grudnia 2018 r.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Łapy

GPS:

52.991519278821, 22.884521732619

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Listopad, 2018

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Łapy

ID Ogłoszenia:

10000