Wyszukiwarka:
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu 
titleName

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu  na rzecz dotychczasowych najemców

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 25b w zw.
z art. 25 ust. 2 oraz w związku z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.)
w zw. z § 14 ust. 4 Uchwały Nr XIV.92.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata i na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015 r., poz. 2625) oraz na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Zielonogórskiego NR 51.2019 z 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do najmu i użyczenia na okres do 3 lat.

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości lokali/pomieszczeń wyznaczonych do najmu Powierzchnia najmu lokali/pomieszczeń Okres najmu

 

Termin wnoszenia opłat
z tytułu najmu
Wysokość minimalnych opłat z tytułu najmu (netto) Informacja

o przeznaczeniu lokali/pomieszczeń
wyznaczonych do najmu

1.  

Miasto

Zielona Góra

ul. Podgórna 5

Dz. nr 127/13
Obr. 17

KW ZG1E/00081463/0

 

 

lokal/pomieszczenie

III p.

308

309

310

 

 

 

12,70 m2

12,60 m2

12,60 m2

 

1 rok

 

 

14 dni od wystawienia faktury VAT

 

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Nr 141.2016 z dn.
20 stycznia 2016 r.

 

 

Pomieszczenia biurowe

 

2. Miasto

Zielona Góra

ul. Podgórna 5

Dz. nr 127/13
(0,0080ha)
Obr. 17

KW ZG1E/00081463/0

 

 

Powierzchnia na dachu

 

20 m2

 

3 lata

 

14 dni od wystawienia faktury VAT

 

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Nr 141.2016 z dn.
20 stycznia 2016 r.

 

 

Powierzchnia na dachu pod urządzenia teletransmisyjne

Umowy najmu na powyższe lokale i powierzchnię dachu zostaną zawarte z najemcami na okres do 3 lat.                                              Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 26.04.2019 r. na okres 21 dni.

Zielona Góra, dnia 26.04.2019 r.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Podgórna 5, Zielona Góra

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Kwiecień, 2019

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

ID Ogłoszenia:

11201