Wyszukiwarka:
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców
titleName

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu
na rzecz dotychczasowych najemców

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 25b w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. 2018 poz. 121 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 4 Uchwały Nr XIV.92.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015 r. poz. 2625) oraz na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Zielonogórskiego NR 534.2018 z 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości lokali/pomieszczeń wyznaczonych do najmu

Powierzchnia najmu lokali/pomieszczeń

Okres najmu

Termin wnoszenia opłat
z tytułu najmu

Wysokość minimalnych opłat z tytułu najmu (netto)

Informacja

o przeznaczeniu lokali/pomieszczeń
wyznaczonych do najmu

1.

Miasto

Zielona Góra

ul. Podgórna 5

Dz. nr 127/13
Obr. 17

KW ZG1E/00081463/0

lokal/pomieszczenie

piwniczne położone vis-a-vis zejścia z klatki schodowej

4,50 m2

1 rok

14 dni od wystawienia faktury VAT

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Nr 141.2016 z dn.
20 stycznia 2016 r.

Pomieszczenia piwniczne

2.

Miasto

Zielona Góra

ul. Podgórna 5

Dz. nr 127/13
Obr. 17

KW ZG1E/00081463/0

lokal/pomieszczenie

I p.

128

12,80 m2

1 rok

14 dni od wystawienia faktury VAT

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Nr 141.2016 z dn.
20 stycznia 2016 r.

Pomieszczenie biurowe

3.

Miasto

Zielona Góra

ul. Podgórna 5

Dz. nr 127/13

KW

ZG1E/00064050/0

lokal/pomieszczenie

II p.

216

11,70 m2

1 rok

14 dni od dostarczenia faktury VAT

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Nr 141.2016 z dn.
20 stycznia 2016 r.

Pomieszczenie biurowe

4.

Miasto

Zielona Góra

ul. Podgórna 5

Dz. nr 127/11
Obr. 17

KW ZG1E/00064050/7

miejsce pod zamontowanie tablicy reklamowej

5,1m2 x 2,5m2

3 lata

14 dni od wystawienia faktury VAT

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Nr 141.2016 z dn.
20 stycznia 2016 r.

Tablica reklamowa

5.

Miasto

Sulechów

Al. Niepodległości 15

Dz. nr 374/4

Obr. 1

KW

ZG2S/00022445/7

lokal/pomieszczenie

II p.

30

15,60 m2

1 rok

14 dni od wystawienia faktury VAT

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Nr 141.2016 z dn.
20 stycznia 2016 r.

Pomieszczenie biurowe

Umowy najmu na powyższe lokale zostaną zawarte z najemcami na okres od 1 roku do 3 lat.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 19 listopada 2018 roku na okres 21 dni.

Zielona Góra, dnia 19.11.2018 r.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zielona Góra

GPS:

51.93574716414, 15.506579593074

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

ID Ogłoszenia:

9897