Wyszukiwarka:
WYKAZ NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY
titleName

WYKAZ NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY

  Załącznik nr 1

                                                                                                               do Zarządzenia nr 72  

                                                                                                                  Wójta Gminy  Mieścisko

                                                                                                                z dnia 17-06-2019 r.  

 

 

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO

SPRZEDAŻY

 

Wójt Gminy Mieścisko zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204) (dalej: Ustawa o GN) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

Lokal mieszkalny w Popowie Kościelnym

1. Opis nieruchomości:
1) lokal nr 2 znajduje się na parterze w budynku wielorodzinnym nr 13 w Popowie Kościelnym,
2) działka nr 233/9 obręb geodezyjny Popowo Kościelne,
3) KW Nr PO1B/00044231/8,
4) udział 7086/26290 w gruncie o powierzchni 0,2708 ha stanowiącym współwłasność Gminy Mieścisko,
5) nie obciążona hipotecznie,
6) na dzień wizji lokalnej na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny i budynek gospodarczy,
7) nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/,
8) zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko działka oznaczona jest symbolem M – tereny zabudowy mieszkaniowej oraz OM – tereny mieszkaniowo – usługowe na użytkach rolnych prawnie chronionych,
9) według ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako: B – tereny mieszkaniowe oraz R – grunty orne,
10) dojazd drogą asfaltową,
11) sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, siedliskowa i tereny uprawiane rolniczo,
12) uzbrojona w przyłącza – energii elektrycznej, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej,

L.p. pomieszczenie Powierzchnia użytkowa
1. Kuchnia  14,73  m2
2. Łazienka    2,89 m2
3. Pokój  14,80 m2
4. Pokój  15,04 m2
5. Skrytka    5,18 m2
razem:  52,64 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wraz z 2 przynależnymi  pomieszczeniami :

L.p. pomieszczenie Powierzchnia użytkowa
2g1 Pomieszczenie gospodarcze (II)  9,22 m2
2g2 Pomieszczenie gospodarcze (II)  9,00 m2
razem: 18,22 m2

 

 

 

 

 

 

 

  1. Rzeczoznawca dokonał wyceny nieruchomości na kwotę 47.376,00 zł:
  • wartość lokalu mieszkalnego -38.617,00 zł,
  • wartość udział 7066/20408 w gruncie –  759,00 zł.
  1. Sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  2. Jednocześnie wyznacza się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy o GN.

Początek biegu terminu, o którym mowa powyżej, rozpoczyna się dnia:

26 czerwca 2019 r.

  1. od daty wywieszenia wykazu, a kończy się dnia:

7 sierpnia 2019 r.

 

  1. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu zostanie podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez:

 

 

 

Mieścisko dn. 17.06.2019 r.

 

Wywieszono ………………………………………………

 

Zdjęto           ……………………………………………….

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mieścisko

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Mieścisko

ID Ogłoszenia:

11810