Wyszukiwarka:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
titleName

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Oświęcim, dn. 20.11.2020r

Znak : SGG.6840.4.2018

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r, pozycja 1990)

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości właścicielem działki nr 58/8 o pow. 0,0136 ha oraz dz. nr 58/9 o pow. 0,0633 ha, obręb Palczowice, jedn. ewid. Zator – obszar wiejski, objętych księgą wieczystą KR1E/00034279/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Powierzchnia nieruchomości: 0,0739 ha.
 3. Opis nieruchomości: niezabudowana
 4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: w części jednostka planu zagospodarowania przestrzennego : 5RS8 – tereny rolnicze i sadowniczo – ogrodnicze
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy .
 6. Cena nieruchomości: 7.380,00 zł brutto, w tym 23%podatku VAT.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy
 9. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.
 10. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
 11. Informacja o przeznaczeniu do zbycia, do oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2020r, poz. 1990 ): do dnia 31 grudnia 2020r.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 20 listopada 2020r do dnia 10 grudnia 2020r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10 (parter tablica ogłoszeń nr 4), oraz na stronie internetowej www.powiat.oswiecim.pl, strony BIP w zakładce ogłoszenia inwestycyjne, jak również na stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, a ponadto Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarce Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu , parter, pokój nr 23, poniedziałek, środa, czwartek : 7:30-14:30, wtorek: 7:30-17:00, piątek: 7:30–14:00 lub telefonicznie pod numerem (33)- 844 – 97 – 48.

Z up. Starosty

Anna Sieradzka

z-ca Naczelnika

Wydziału Geodezji, Kartografii

I Gospodarki Nieruchomościami

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oświęcim

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Oświęcimi

ID Ogłoszenia:

17832