Wyszukiwarka:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY -GMINA RYMAŃ
titleName

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY -GMINA RYMAŃ

                                                                                           Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2019    

Wójta Gminy Rymań z dnia 06 marca 2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY       

            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Rymań Nr IV/25/19 z dnia 14 lutego 2019 r.

 

                                                           Wójt Gminy Rymań

podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rymań.

 

Adres nieruchomości Skrzydłowo 24/3, 78-125 Rymań,

gm. Rymań, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie

Rodzaj nieruchomości Część nieruchomości w zabudowie szeregowej:

– działka gruntu nr 364/41 o pow. 0,0128 ha,

– budynek mieszkalny nr 24/3 o pow. użytkowej 54,18 m²,

– pomieszczenie przynależne piwnica o p. u. 5,0 m².

 

Nr księgi wieczystej KW KO1L/00012055/2

 

 

Opis nieruchomości

 

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej jednokondygnacyjnej z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, konstrukcji murowanej. Budynek posiada pomieszczenia mieszkalne na parterze i na poddaszu użytkowym o powierzchni użytkowej 54,18 m² obejmujące: 3 pokoje (w tym 2 na poddaszu), kuchnię, łazienkę i korytarz oraz piwnicę o powierzchni użytkowej 5,0 m². Wyposażenie budynku            w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną.
 

Przeznaczenie terenu

 

Gmina Rymań nie posiada ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wyznacza dla terenu funkcję – strefa istniejącej zabudowy wielofunkcyjnej. Możliwość uzupełnienia zabudowy.
Sposób zagospodarowania nieruchomości Budynek mieszkalny użytkowany w ramach umowy najmu na czas nieokreślony.
Forma zbycia Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
 

Cena sprzedaży nieruchomości

 51.900 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych 00/100). 

Sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT).

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustala się do dnia 19 kwietnia 2019 r. (wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rymań przy ul. Szkolnej 7, 78-125 Rymań). Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:

– są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r., albo ich spadkobiercami,

– przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów.

Wykaz niniejszy został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rymań na okres 21 dni (tj. od 08 marca – 29 marca 2019 r.), zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymań bip.ryman.pl, rozesłany do sołtysów, ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podano w Dzienniku infopublikator.pl.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Rymań, parter pok. nr 10 lub pod tel. /94/ 35 34 801

 

Rymań, dnia 06 marca 2019 r.            

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Skrzydłowo 24, Rymań

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Marzec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Rymań

ID Ogłoszenia:

10777