Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żołynia i przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem na staw rybny.
titleName

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żołynia i przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem na staw rybny.

Żołynia, dnia 7.10.2021 r.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. – Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żołynia i przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem na staw rybny.

Nr działki

Nr Księgi Wieczystej

Powierzchnia wykazana do dzierżawy

Stawka czynszu dzierżawnego

Okres trwania umowy dzierżawy

831/2

KW 23272/8

0,10 ha

20,00 zł/rok

3 lat

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje o nieruchomości podanej w ww. wykazie można uzyskać w pok. 104 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem (17) 224 30 28 (wew. 104).

Żołynia, dnia 07.10.2020 r.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. w dniach od 8 października 2021 r. do 29 października 2021r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

PIOTR DUDEK

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Żołynia

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Październik, 2021

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Żołynia

ID Ogłoszenia:

21629