Wyszukiwarka:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
titleName

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH

położonych w mieście Helu

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(j. t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z póź. zmianami)

Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny

 

przy ul. Wiejskiej nr 109/4

zlokalizowany na nieruchomości ozn. geod. nr  377/2  KW GD2W/00034315/2

lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze budynku dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego
o pow. użyt. 37,38 m2 składający się  z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki wraz z udziałem wynoszącym 3738/21048 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu o łącznym obszarze 353 m2

 

cena nieruchomości lokalowej: 143.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące złotych)

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z póź. zmianami)
winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta Helu w terminie do dnia
16 sierpnia 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój nr 209, tel. 6777251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu.

 

Hel, dnia 04.07.2019 r.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Hel

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Hel

ID Ogłoszenia:

11918