Wyszukiwarka:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
titleName

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH

położonych w mieście Helu

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póź. zmianami)

Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych, położonych w Helu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny:

przy ul. Wiejskiej nr 70A lokal nr 3

lokal mieszkalny nr 3 usytuowany na pierwszym piętrze budynku o pow. użyt. 38,62 m2 składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki oraz korytarza wraz z udziałem wynoszącym 3862/12171 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu o łącznym obszarze 95 m2.

cena: 146.300,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta 00/100 złotych)

…………………………………………………………………………………..
przy ul. Wiejskiej nr 70A lokal nr 4

lokal mieszkalny nr 4 usytuowany na pierwszym piętrze budynku o pow. użyt. 26,53 m2 składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki oraz korytarza wraz z udziałem wynoszącym 2653/12171 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu o łącznym obszarze 95 m2. ……………………………………………………………………………………..
cena : 92.700,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset 00/100 złotych)

Przedmiotowe lokale zlokalizowane są na nieruchomości ozn geod. nr 276/1 KW GD2W/00016673/7 w budynku mieszkalnym, niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym o konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej, wyposażonym w instalacje wodociągową, elektryczną, sanitarną. Ogrzewanie piecowe.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póź. zmianami) winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta Helu w terminie do dnia
20 grudnia 2020 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój nr 209, tel. 6777251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu.

Hel, dnia 06.11.2020 r.


Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Hel

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Hel

ID Ogłoszenia:

17678