Wyszukiwarka:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
titleName

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

położonej w mieście Helu

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 )

Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Żeromskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Energa Operator SA

  • działka ozn. geod. nr 146/30 o pow. 88 m2 KW GD2W/00025437/7

wartość prawa własności gruntu wynosi: 45.500,00 zł ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych) plus należny podatek VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ) winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta Helu w terminie do dnia 01 lutego 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój nr 209, tel. 58 6777 251.

Hel, dn. 21.12.2018 r.

Z up. burmistrza Helu

mgr. inż. Jarosław Pałkowski

Zastępca Burmistrza Helu

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Hel

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

21 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Hel

ID Ogłoszenia:

10211