Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 26 lutego 2019 r.

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

  

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

L. p. Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości Powierzchnia dzierżawionej nieruchomości

w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Cena wywoławcza czynszu rocznego          z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat.

Zasady aktualizacji opłat

Informacja      

 o przeznaczeniu              w dzierżawę

1  

Obręb: 0002 Ostrów Lubelski – rolny

 

część działki nr: 2237

ark. mapy – 4

KW: LU1A/00056155/8

jednostka rej. – G.10

część działki nr: 2244

ark. mapy – 5

KW: LU1A/00056155/8

jednostka rej. – G.10

część działki nr: 2288

ark. mapy – 5

KW: LU1A/00046741/0

jednostka rej. – G.4

 

0,9950

Nieruchomość gruntowa położona przy jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim.

 

Klasa bonitacyjna:

RIIIb – 0,0550 ha,

RIVa-0,1750 ha,

RIVb-0,1400 ha,

PsV-0,4350 ha,

Ws-0,0200  ha,

N-0,1700 ha.

 

 Uzbrojenie: sieć elektryczna, wodociągowa.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Lubelskiego część przeznaczonej do dzierżawy nieruchomości usytuowana jest w terenach   usług, terenach sportu i rekreacji oraz wód powierzchniowych śródlądowych oznaczonych symbolem C8US/WS.

 

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na prowadzenie ogólnodostępnego ośrodka sportu, turystyki i rekreacji, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego (C8US/WS) przy jeziorze Miejskim

w Ostrowie Lubelskim.

 

 

10 lat od podpisania umowy dzierżawy

1000,00 zł 

rocznie

+ 23% VAT

 

 

Jednorazowo w terminie do 31 lipca każdego roku obowiązywania umowy.

Waloryzacja raz w roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS.

 

 

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na 10 lat     w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Termin i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości                   w drodze odrębnego ogłoszenia.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 26.02.2019 r. do dnia 20.03.2019 r.)

Informacja: UM Ostrów Lubelski ul. Partyzantów 1 (pokój nr 3),  tel. 81 85 20 003 wew. 26.

 

 

Ostrów Lubelski, 26 lutego 2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ostrów Lubelski

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Luty, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim

ID Ogłoszenia:

10702