Wyszukiwarka:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY NA OKRES DO LAT 3
titleName

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY NA OKRES DO LAT 3

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY NA OKRES DO LAT 3

 

Wójt Gminy Przywidz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2018 r. poz. 121) przeznacza do dzierżawy niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Przywidz

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Przeznaczenie nieruchomości Sposób zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Okres dzierżawy Forma dzierżawy
 

Działka Nr  400

Miejscowość Przywidz

Obręb Przywidz

Gmina Przywidz

Nr KW GD1G/00046874/4

 

0,1400 ha

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Do dzierżawy część gruntu o powierzchni 107 m2

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 13.KDW – tereny drogi wewnętrznej.

 

 

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele składowe.

 

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi:

za grunt 0,84 zł. netto / m2

Zgodnie z Zarządzeniem

Nr 63/2016 Wójta Gminy Przywidz z dnia 25.10.2016 r.

 

Czynsz płatny do 10-tego  każdego miesiąca.

Na dzierżawcy ciąży obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

 

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Przywidz

 

 

 

Umowa dzierżawy do lat 3

 

W drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskującego o dzierżawę właściciela nieruchomości przyległej.

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie, na stronie www.przywidz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu na okres 21 dni tj. od dnia 08.05.2018 r. do dnia 29.05.2018 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Przywidz

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Maj, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Przywidz

ID Ogłoszenia:

11263